ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Μια χειρουργική τεχνική, η οποία τραυματίζει ελάχιστα το κοιλιακό τοίχωμα, επιτρέποντας την πραγματοποίηση σχεδόν όλων των επεμβάσεων.

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το παραπανίσιο βάρος που για χρόνια εθεωρείτο ένα αισθητικό πρόβλημα, εισέρχεται και «επισήμως» στα μείζονα προβλήματα της δημόσιας υγείας.

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η σωστή εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων που πηγάζει από την εμπειρία, δίδουν την ίαση σε ογκολογικά περιστατικά.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΡΩΚΤΟΥ

Η χειρουργική εμπειρία και η συνεχής ενημέρωση αλλά κυρίως η εξατομικευμένη πράξη είναι αυτές που εγγυώνται το καλύτερο αποτέλεσμα.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΛΗΣ

Οι κήλες είναι συχνές και απολύτως καλοήθεις στο μεγαλύτερο ποσοστό τους και η θεραπεία είναι αποκλειστικά χειρουργική.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥ

Είναι πολύ σημαντική η ακριβής περιγραφή τους στο γιατρό για να προσανατολισθεί στη διάγνωση του προβλήματος και τη λύση του.
 • Γιώργος Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
  a. Assistant des hôpitaux de Rennes
  a. Chef de Clinique à la Faculté
  Diplôme Universitaire de chirurgie Coelioscopique