ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΑ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΙΑ

Το περιεδρικό απόστημα είναι μια μολυσμένη κοιλότητα γεμάτη πύον, η οποία δημιουργείται κοντά στον πρωκτό και μπορεί να είναι είτε επιφανειακή είτε να επεκτείνεται προς το εσωτερικό του σώματος, συνήθως δίπλα από το ορθό.

Σύμφωνα με τη θεωρία των «κρυπτών»,  τα αποστήματα αυτά ξεκινούν από μια κρυπτίτιδα, η οποία προκαλεί μια τοπική φλεγμονή με πόνο και ερυθρότητα. Κατόπιν οι μικροοργανισμοί δημιουργούν το πύον και γεμίζουν την κοιλότητα, η οποία δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο.

Η συμπτωματολογία είναι χαρακτηριστική, πόνος και οίδημα με ή χωρίς πυρετό. Η θεραπεία είναι καθαρά χειρουργική και σε πρώτη φάση έγκειται στη διάνοιξη του αποστήματος με μια μικρή τομή.

Το περιεδρικό συρίγγιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια επικοινωνία ανάμεσα στον αυλό του ορθού ή του πρωκτικού σωλήνα με το δέρμα. Τις περισσότερες φορές εκδηλώνονται κλινικά σαν περιεδρικά αποστήματα.

Υπάρχουν άλλοι τύποι συριγγίων που οφείλονται σε τελείως διαφορετική αιτιολογία (π.χ. νόσος του Crohn) που  έμπειρος χειρουργός οφείλει να αναγνωρίσει. Η συνήθης συμπτωματολογία είναι μια μικρή εκροή πύου ή κοπράνων από ένα μικρό στόμιο μεγέθους κεφαλής καρφίτσας κοντά στον πρωκτό.

Είναι εξαιρετικά σημαντική, για την καλή θεραπεία, η πραγματοποίηση πριν το χειρουργείο μιας λεπτομερειακής περιγραφής του περινέου, η οποία θα δώσει μια πλήρη χαρτογράφηση του συριγγίου.

Η θεραπεία έχει σα στόχο πρώτον την διαφύλαξη του σφιγκτήρα και δεύτερον την αφαίρεση αυτού  του μικρού ακανόνιστου τούνελ, που ενώνει το έντερο με το δέρμα.

Έχουμε πολλές χειρουργικές θεραπευτικές λύσεις όπως το laser, την ενδοσκοπική νεαροποίηση με χρήση βιολογικής κόλας κ.λπ.